Kuni 200 tähemärki


Miks on loogiline, et naised võivad seaduse kohaselt pensionile jääda nooremalt kui mehed, samas kui naiste keskmine eluiga on pikem?

Posted: February 21st, 2010 | Filed under: Ühiskond, Majandus, Poliitika, Riik, Tervis | View Comments
Bookmark and Share
  Toetan!
 • Naisi peetakse nõrgemaks .

 • Sest naistel on eesõigus.

 • henrikaavik

  Siis on veel võimalik, et need asjad on omavahel seotud – kauem elab see, kes varem töötamise lõpetab. Ehk siis naised lubatakse varem pensionile ja seetõttu elavad nad kauem, mitte nad ei lasta sellepärast pensionile varem, et nad elavad kauem. vms.

 • Küsimuses peitub loogikaviga, mille mõistmiseks kirjutame küsimuse ümber väideteks:
  Seaduse järgimine on loogiline.
  Naised lubatakse seaduse järgi meestest varem pensionile.
  ---------------------------------------------------------
  Järeldus: Naiste pensionilelubamine meestest varem on loogiline.

  Viga on esimeses eelduses, seaduskuulekus (ehk seaduse järgimine) on samastatud loogilisega. Niimoodi peidetult võime samastada seaduskuulekusega mida tahes, nt "Miks on sinine, et naised võivad meestest varem pensionile jääda?" Tegu on klassikalise küsimusvormiga Karlssonilt: kas te olete juba loobunud hommikusest konjakijoomisest?

  Küsimuse mõte ei olnud muidugi loogikas, sest võib küsida ka näiteks: miks on loogiline, et esinduskogu valimistevaheline periood on kolm|neli|viis|x aastat, (samas kui Maa keskmine tiirlemisperiood ümber Päikese on 365 päeva)? Tegelikult tahetakse teada, mille alusel on arvutatud pensionilelubamise minimaalne vanus. Kahjuks on sellega nii nagu valimistevahelise perioodi arvutamisega: tegu on konkreetses riigis kehtiva kokkuleppega, mille alusel inimene ei pea enam riigi heaks tööd tegema, vaid saab riigilt enda ülalpidamiseks tagasi teatava summa.

  Pensionilejäämise vanuse arvutamise alus ei ole sugu ega keskmine eluiga, vaid kohvipaksult vaadatud hinnang inimese ealisele produktiivsusele ühiskonna (ehk riigi) hüvanguks. Sellest on sama metoodikat kasutades välja vaadatud ajaline murdepunkt, millest alates on riigil kasulikum oma kodanikku üleval pidada kui lasta tal tööd teha. Pensionisüsteemi detailsem kirjeldus on esitatud George Orwelli teoses "Loomade farm" tubli töörügaja Tümpsa näitel. Väärib tutvumist.

blog comments powered by Disqus

| All Rights Reserved