Kuni 200 tähemärki


Miks usutakse, et ajakirjanikul PEAB olema poliitiline eelistus? Ja kui inimesel on mingi ilmavaade, siis tohib ta valida ainult Eestis tegutsevate parteide seast ning peab 100% kattuma ühega neist?

Posted: February 9th, 2010 | Filed under: Meedia, Poliitika | View Comments
Bookmark and Share
  Toetan!
  • Raisa Kotkas

    Usutakse erinevatel põhjustel, kui usust üldisemalt rääkida. Kui aga usust ajakirjanike kohustusliku poliitilise eelistuse kohta, siis peaks konkretiseerima, kes usub või millisele uurimusele see väide tugineb? Vastasel juhul kõlab küsimus kangesti karlssonlikult hommikusest konjakijoomisest loobumise sarnasena. Ehk kõigepealt mõeldakse välja probleem: ajakirjanikud peavad köiel tantsima, ning seejärel püstitatakse küsimus: miks usutakse, et ajakirjanikud PEAVAD köietantsijad olema, kui nende põhitöö on pliiatsit krõbistada ja paberit määrida? Sellele vildakale eeldusele võib ehitada terve maailma, kus ajakirjanikke ei kohustata valima ainult laos või laes olevate nööride vahel, vaid ka näiteks köie värvi ette määrata, tsirkusetelgi nööridele ümber ehitada või köie kahe maja vahele üle tänava vedada. Või siis trammiliinina piki tänavat, et pikem saaks.

    Aga muidu põhiseaduse kohaselt oli meil viimati usuvabadus, kui ma sealt järele vaatasin, nii et igaüks uskugu aga seda, mida tahab või õigeks peab.

blog comments powered by Disqus

| All Rights Reserved