Kuni 200 tähemärki


Kui palju on eesti keeles sõnu?

Posted: July 20th, 2010 | Filed under: Haridus, Keel, Kultuur | View Comments
Bookmark and Share
  Toetan!
  • henrikaavik

    60 000. Lugesin seda kuskilt, ei mäleta enam kust kohast. Võrdluseks oli toodud, et inglise keeles on 300 000 sõna. Ilmselt on mõlemad arvud mõõdukalt valed, aga mingi tunnetuse võiksid anda.

  • Lihtne ja täpne, kuid ilmselt kasutu vastus on: lõpmatu hulk. Tegelik hulk oleneb sellest, mida ja kuidas lugeda. Kas ühe ja sama sõna eri vormid lugeda samaks või erinevaks sõnaks? Kas arvestada ainult neid sõnu, mis on sõnaraamatus? Kas lugeda ka neid sõnu, mis on sõnaraamatus, aga mida enamus inimestest ei tea? Kas laensõnad ja murdesõnad ka kaasa arvata? Nagu näha, on siin tegelikult küsimusi rohkem, kui keegi vastata jaksaks... aga kui keegi tahab ise üle lugeda, siis lehekülgedelt http://www.cl.ut.ee/korpused/ ja www.keeleveeb.ee on ligipääs Tartu Ülikooli eesti kirjakeele korpusele, milles on praegu üle 250 miljoni sõna.

blog comments powered by Disqus

| All Rights Reserved